VIRTUALNI CITAC MISLI

Mislite da je nemoguce? Probajte. Mogli bi se iznenaditi...

  1. Zamislite jedan dvoznamenkasti broj (npr: 54)
  2. Oduzmite od toga broja njegove znamenke (npr: 54 - 5 - 4 = 45)
  3. Potrazite svoj rezultat u tablici i zapamtite simbol pokraj njega.
  4. Koncentrirajte se na simbol. Kliknite na sivi kvadrat i usporedite rezultat.